Job in the Cloud

Programma
Job in the Cloud

Het eerste werken/studeren programma van CITA ‘Job in the cloud’ is ontwikkeld voor de snel groeiende cloud industrie. In 2018 en 2019 kozen ruim 100 IT-jongeren voor de combinatie van werken én studeren bij ruim 60 cloud bedrijven die deelnemen aan CITA.

Afgestudeerde studenten op MBO 4 niveau krijgen een baan, een vierjarig contract en een salaris. Zij werken drie dagen per week binnen het bedrijf en volgen de overige dagen de vierjarige duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud van Hogeschool Utrecht.

De ervaring leert dat de meeste studenten direct facturabel zijn en de studie- en werkdruk goed aankunnen. Essentieel is de begeleiding op de werkvloer. CITA coacht studenten en organiseert voor begeleiders diverse expertmeetings om hun rol optimaal in te vullen. Alle bedrijven van CITA hebben dan ook het predicaat ‘Investor in Young  IT Talent’ dat een positieve bijdrage levert aan het imago van het bedrijf.

‘Organisaties inrichten als een leerorganisatie. Dat is de toekomst’

Avantage, gevestigd op drie locaties in Nederland, biedt IT-oplossingen met een vast team van 200 mensen. Talentmanager Rik Westera: ‘We weten allemaal dat het huidige systeembeheer zich ontwikkelt van netwerkbeheer naar de ‘cloud’ en dat we een bepaald kaliber mensen nodig hebben die onze klanten hierover kan adviseren. Of het nu een grote scholengemeenschap is, een accountantskantoor met 500 werknemers of het een tandartspraktijk is. Om dit, het adviseren, goed te kunnen doen, moet iedere organisatie, zeker in onze branche, een lerende organisatie zijn of worden. Een opleider. Daarom is, als onderdeel van onze eigen “MyCademy”, de deelname aan CITA zo belangrijk voor ons. De stichting enthousiasmeert jongeren om te kiezen voor dit werken/studeren programma en is zeer actief met werving, onder meer op MBO opleidingen. CITA is bovendien dé schakel tussen het bedrijfsleven en Hogeschool Utrecht, waarmee ze ons enorm ontzorgt.’

‘Opleiding die vanuit werkgevers is opgezet’

Leo van Schie, partner bij NewMedia2Day haakt hierop in: ‘Er is een schaarste aan gekwalificeerde mensen die het werk kunnen doen. De meeste opleidingen sluiten matig aan op de wensen van werkgevers. Dankzij CITA hebben we nu een opleiding die vanuit werkgevers, de markt, is opgezet. Ik neem deel aan de programmacommissie die aanbevelingen doet voor doorontwikkeling van de duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud. Als cloud-bedrijf moet je openstaan voor en ruimte geven aan jong talent dat waarschijnlijk al heel snel een aantal van je bestaande krachten voorbij zal lopen. Alle bedrijven die deelnemen aan CITA zijn gericht op samenwerken, maken zich niet druk over concurrentie, maar willen kennis en ervaring met elkaar blijven delen. Hiervoor is Cloud IT Academy het ideale platform.’

Jongeren zijn al declarabel

Studenten krijgen een vierjarig contract en direct een salaris. Daarnaast betaalt de werkgever de studiekosten als er voldoende punten worden behaald.

‘We zijn nog maar zes maanden gestart, maar ik hoor van vrijwel alle bedrijven dat zij volgend jaar ook weer studenten willen aannemen. De meeste jongeren zijn sterk gemotiveerd en hebben de juiste mentaliteit om door te willen groeien. En daar zijn we heel blij mee,’ aldus Leo.

Bij Avantage zijn vier studenten van CITA geplaatst. ‘Het zijn natuurlijk nog geen volleerde leermeesters, maar alle vier zijn ze toch wel zo’n tweeënhalve dag declarabel van de drie dagen dat ze werken,’ vertelt Rik. ‘Als deze talentvolle jongeren zijn afgestudeerd, kunnen ze opereren op het snijvlak van servicedesk en consultancy en hebben ze zowel technische als commerciële kennis. En dat is precies wat we nodig hebben.’